Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva