Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva