Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva