Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006

6. 7. 2006 182
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2006
Začetek veljavnosti: 07.07.2006
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Trgovina
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta kopališča Moravci v Slovenskih goricah (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 29.06.2006
Začetek veljavnosti: 07.07.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Sklep o ceni odvoza in čiščenja grezniških gošč na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2006
Začetek veljavnosti: 07.07.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2006
Začetek veljavnosti: 14.07.2006
Konec veljavnosti: 29.05.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 06.07.2006
Tip objave: Razpis
Vsebina: Dodelitve nepremičnin