Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva