Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2008

16. 7. 2008 323
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.07.2008
Začetek veljavnosti: 31.07.2008
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.07.2008
Začetek veljavnosti: 31.07.2008
Konec veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.07.2008
Začetek veljavnosti: 31.07.2008
Konec veljavnosti: 08.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.07.2008
Začetek veljavnosti: 31.07.2008
Konec veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze