Odlok o občinskih taksah v Občini Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva