Odlok o komunalnih taksah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva