Odlok o komunalnih taksah v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva