14. redna seja

162
Seja je potekala dne 22.03.2017 ob 13.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.03.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.03.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep št. 207 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.03.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Konec veljavnosti: 01.08.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep št. 210 o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.03.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Konec veljavnosti: 27.07.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep št. 206 o prenehanju delovanja Sklada Viktorja in Julijane Kukovec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.03.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo