Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva