Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009

6. 2. 2009 579
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 21.02.2009
Konec veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep št. 334 o novih ekonomskih cenah za programe v vrtcih (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 06.02.2009
Konec veljavnosti: 01.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep št. 335 o novi ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 01.04.2009
Konec veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep št. 343 o oblikovanju najemnin za zemljišča v lasti Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo