Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (4)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva