Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010

28. 7. 2010 864
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Cenik koriščenja športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športnorekreacijskega centra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 23.07.2010
Začetek veljavnosti: 28.07.2010
Tip objave: Razpis
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.07.2010
Začetek veljavnosti: 29.07.2010
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo