Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva