Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012

6. 7. 2012 639
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o razglasitvi leta 2013 za »Miklošičevo leto« (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 15.05.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Odlok o javni razsvetljavi na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 14.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 21.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sprememba in dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo