Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - neuradno prečiščeno besedilo (3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva