Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005

7. 7. 2005 608
Odlok o spremembah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za razširitev gramoznice Babinci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.2005
Začetek veljavnosti: 08.07.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.2005
Začetek veljavnosti: 22.07.2005
Konec veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.06.2005
Začetek veljavnosti: 08.07.2005
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 26.05.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Pravilnik o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 24.06.2005
Začetek veljavnosti: 08.07.2005
Konec veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinska uprava