Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer po skrajšanem postopku

Predpisi, na katere predpis vpliva