Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva