Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva