Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015

26. 10. 2015 218
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer po skrajšanem postopku (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 27.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o popravku Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev poslovno trgovskega centra v Ljutomeru – EUP LJ 28 stari Imgrad (Sklep št. 92) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 27.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 27.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 10.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Pravilnik o enkratni denarni socialni pomoči Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 10.11.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2015
Začetek veljavnosti: 27.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro