Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanoviti javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva