Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva