Javna razgrnitev osnutka DPN in osnutka okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer

24. 12. 2021 105
24.12.2021
Objave in pozivi
31.01.2022 do 00:00