Prednostna lista za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj 2021

4. 8. 2021 697
04.08.2021
Javna naznanila in razgrnitve
31.01.2022 do 00:00