JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanoviteljice Občine Ljutomer v Svet Osnovne šole Mala Nedelja

26. 3. 2021 45
26.03.2021
Objave in pozivi
09.04.2021 do 00:00
26.03.2021
Ana Žnidarič
031 373 672