Javno naročilo: Zavarovanje premoženja Občine Ljutomer in splošne odgovornosti

25. 3. 2021 64