Sanacija plazu na cesti Radomerje – Ivanjkovci na lokacij Kotnikov breg

1566
435.954,13 EUR
Ministrstvo za okolje in prostor
352.170,30 EUR
V teku