Sanacija plazu na cesti Radomerje – Ivanjkovci na lokacij Kotnikov breg

1125
435.954,13 €
Ministrstvo za okolje in prostor
352.170,30 €
V teku