ŠIRITEV POSLOVNE CONE LJUTOMER v zaključni fazi

906
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
V teku