Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Stročja vas (19.7.2021 – 17.08.2021)

16. 7. 2021 95