Vloga za izdajo soglasja za odmik od parcelne meje zemljišča v lasti Občine Ljutomer

Organizacijska enota