Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju občine Ljutomer

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka