7. redna seja

189
Seja je potekala dne 10.07.2007 ob 13.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list Republike Slovenije št. 89/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 17.10.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o proglasitvi leta 2008 za »Leto I. slovenskega tabora v Ljutomeru« (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 19.07.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 02.08.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 02.08.2007
Konec veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 26.07.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 02.08.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 07.08.2007
Konec veljavnosti: 27.07.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o spremembi cene storitve gospodarske javne službe zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.2007
Začetek veljavnosti: 19.07.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki