Vloga za izdajo potrdila o datumu spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (po 139. členu ZUJFa)

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka