Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka