Zahteva za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki (za namen gradnje objektov)

Oddaj zahtevo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka