Sklep o razglasitvi leta 2005 za »Grossmanovo leto«