Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti