Vloga za izdajo potrdila o ne(uveljavljanju) predkupne pravice