Razvojno-projektni oddelek

     

Višja svetovalka

Lilijana Koser

Telefon: 02 584 90 66

Elektronski naslov: lilijana.koser@ljutomer.si

Področje dela: proračun, investicije

      

Višja svetovalka

Jerneja Rajner

Telefon: 02 584 90 67

Elektronski naslov: jerneja.rajner@ljutomer.si

Področje dela: prostor

 

Višja svetovalka

Andreja Torič

Telefon: 02 584 90 60

Elektronski naslov: andreja.toric@ljutomer.si

Področje dela: gospodarske javne službe

            

Višji svetovalec

Branko Novak

Telefon: 02 584 90 63

Elektronski naslov: branko.novak@ljutomer.si

Področje dela: civilna zaščita, požarna varnost, stanovanjska politika, kmetijstvo

 

Višja svetovalka

Bojana Babič Škrlec

Telefon: 02 584 90 68

Elektronski naslov: bojana.skrlec@ljutomer.si

Področje dela: turizem, gospodarstvo

 

Svetovalka

Karmen Jelen

Telefon: 02 584 90 65

Elektronski naslov: karmen.jelen@ljutomer.si

Področje dela: upravni postopki, projekti, prostor, NUSZ