Muzeja

MUZEJ LJUTOMER

Muzej v Ljutomeru, ki deluje v okviru Splošne knjižnice Ljutomer, se nahaja v Mestni hiši na Glavnem trgu. Združuje dve samostojni zgodovinski zbirki in zbirko, posvečeno dr. Karolu Grossmannu.

Zbirka Taborsko gibanje na Slovenskem predstavlja zanimivo triletno obdobje taborov (1868 – 1871), ki v besedi in sliki prikazuje eno najbolj burnih obdobij Slovencev v boju za priznanje naroda in njegovih pravic.

Splošna muzejska zbirka Ljutomer kronološko predstavlja družbeno, politično, kulturno in zgodovinsko življenje mesta (trga). Fotografije, besedila in eksponati obiskovalca popeljejo skozi preteklost kraja in okolice ter ga seznanijo z značajem, govorico in vsakdanjim utripom tu živečih ljudi.

Zbirka fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna, pionirja slovenskega filma, spomni na leto 1905, ko je bil v Ljutomeru posnet prvi slovenski filmski zapis.

V sklopu muzejske dejavnosti izide letna publikacije Zgodovinski listi.

Muzej je odprt vsak delovnik med 8. in 15. uro, izven tega časa pa po predhodni najavi.

Več na: www.knjiznica-ljutomer.si

 

MUZEJ LJUTOMERSKI KASAČ

Leta 1874 so bile v Ljutomeru prve konjske dirke. Že naslednje leto (1875) je bilo v Ljutomeru ustanovljeno Društvo za dirkanje s kobilami v kasu. Prve dirke niso bile naključje, temveč rezultat stoletne konjerejske tradicije ljutomerskega območja.

Muzej je umeščen v sklop Kasaškega kluba Ljutomer, hlevov in dirkališča - tja, kamor tudi sodi. Glede na dane prostorske možnosti je zasnovan tako, da omogoča vpogled v zgodovinski spomin kasaštva od njegovih začetkov do danes.

Muzej je konceptualno strokovno zastavljen na tak način, da je v njem za vsakogar nekaj, podkovstvo, razvoj društva, področje reje in delovanje kluba znotraj raznih organizacij.

Na svetlobnih panojih je predstavljenih 25 rejskih in tekmovalskih družin, ki so s konji tesno povezane že več kot stoletje. Gradivo vseh ostalih darovalcev, fotografije in priznanja pa si obiskovalec lahko ogleda v elektronsko obdelani obliki na 8 ekranih.

V vitrinah so na ogled pokali in plakete, ki so jih klub in rejci ter tekmovalci prejeli za svoje uspehe na področju kasaštva.

Jonin kotiček

Mladim je namenjen kratek film. Pripoved razigrane žrebičke Jone nas popelje skozi zgodovino kasaštva, kasača in njegove vloge.

Muzej si je možno ogledati po predhodni najavi na tel. št. 02/581 18 59 in po e-pošti muzejkkljutomer@gmail.com ali v času poteka kasaških dirk.