Člani občinskega sveta

ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Ljutomer ima 21 članic in članov občinskega sveta.

MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022:

1. Darinka Budna

2. Manja Gospodarič

3. Maksimiljan Gošnjak

4. Dejan Karba

5. Sara Karba

6. Dejan Kaučič

7. Matevž Kaučič

8. Jože Klemenčič

9. Ciril Magdič

10. Niko Miholič

11. Marta Mihorič

12. Tomislav Nemec

13. Jože Panič

14. Silvester Perko

15. Saša Polajnar

16. Ludvik Rudolf

17. Slavica Sunčič

18. Janko Špindler

19. Mira Rebernik Žižek

20. Srečko Žižek