Člani občinskega sveta

ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Ljutomer ima 21 članic in članov občinskega sveta.

MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022:

1. Damjan Bogdan

2. Darinka Budna

3. Manja Gospodarič

4. Maksimiljan Gošnjak

5. Dejan Karba

6. Sara Karba

7. Dejan Kaučič

8. Matevž Kaučič

9. Jože Klemenčič

10. Ciril Magdič

11. Niko Miholič

12. Marta Mihorič

13. Tomislav Nemec

14. Jože Panič

15. Silvester Perko

16. Saša Polajnar

17. Ludvik Rudolf

18. Slavica Sunčič

19. Janko Špindler

20. Mira Rebernik Žižek

21. Srečko Žižek