Glavni trg

Glavni trg se je pričel oblikovati v 14. stoletju in predstavlja jedro današnjega mesta Ljutomer. Hiše ob njem tvorijo značilno mestno jedro s prevladujočo arhitekturo 19. in 20. stoletja. Najvidnejša zgradba je mestna hiša iz leta 1833, ki s svojo lepo klasicistično členjeno fasado in centralno lego krasi leta 2008 prenovljeni trg.

Sredi trga stoji kužno znamenje s podobo Brezmadežne, ob vznožju stebra stojita na vsaki strani kipa sv. Roka in sv. Sebastjana. Postaviti ga je dal takratni župan Mathias Prettockh leta 1729.

Muzej v Ljutomeru se nahaja v mestni hiši. Združuje dve samostojni zgodovinski zbirki Taborsko gibanje na slovenskem in splošno muzejsko zbirko s predstavitvijo  gospodarskega, kulturnega, političnega in družbenega življenja mesta in okolice od prve omembe Ljutomera v 13. stol. pa do polovice 20. stol.

Posebna zbirka je posvečena  dr. Karolu Grossmannu, pionirju slovenskega filma, ki je prav v Ljutomeru posnel prvi slovenski filmski zapis. V zbirki si je mogoče ogledati umetniške fotografije in projekcijo najstarejših slovenskih filmov iz let 1905 in 1906.

Štejemo ga za pionirja slovenskega filma, saj je kot ljubiteljski snemalec leta 1905 posnel prva dva slovenska filma, leta 1906 pa še tretjega. Naslov prvih dveh filmov je Odhod od maše v Ljutomeru in Sejem v Ljutomeru, tretji film pa nosi naslov Na domačem vrtu. S svojimi izdelki je Slovenijo postavil ob bok redkim državam, ki so tistega časa že imele filmske zapise.

V mestni hiši se nahaja tudi stalna razstava likovnih del  slikarja in grafika Ante Trstenjaka (1894–1970). Trstenjak sodi med najboljše slovenske akvareliste časa med obema vojnama. Slikal je pejsaže (Slovenske gorice, motivi Prlekije in Lužice, dalmatinska obala z otoki, Istra), portrete, vedute, folklorne motive in tihožitja. V Splošni knjižnici Ljutomer se lahko dogovorite za strokovno vodene oglede muzejskih zbirk in mestnih kulturnih znamenitosti Ljutomera.