Povabilo k oddaji punudbe za Opravljanje storitev občinskega urbanista za potrebe izvedbe lokacijske preveritve