Ponovni Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika občine Ljutomer v Svet Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer