Odločitev o oddaji javnega razpisa za podelitev koncesije za "CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO STAVB V LASTI OBČINE LJUTOMER"