Objava namere o ustanovitvi služnosti na nepremičnini v k.o. Pristava