Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča