Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1989 k.o. 259 Ljutomer